Tayland Elektronik ve Tekstil Sektörü

Elektronik ve Elektrikli Eşyalar Sektörü

Elektronik ve elektrikli eşyalar sektörü 2001 yılındaki mücadelenin ardından son 4 yıl içinde güçlü bir büyüme göstermiştir. 2002-06 yılları arasında elektronik ürünlerde (çoğunlukla entegre devreler) yıllık ortalama %27 oranında ve elektrikli araçlar üretiminde %8.5 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Toparlanmanın ilk sinyalleri ABD’de bazı envanter yapılandırmalarına yanıt olarak 2002 yılında ortaya çıkmıştır. Üretilen birçok ürün ithalata bağımlı olup Malezya ve Singapur’un global pazarlardaki yoğun rekabeti ile karşılaşmaktadır. Tayland yönetimi yüksek katma değerli teknolojinin teşvik edilmesinin farkına varmış olması ile birlikte Tayland’da rekabetçi bir enformasyon teknolojisi sektörü için kalifiye işgücü dahil gerekli altyapının büyük bir bölümü bulunmamaktadır.

Tekstil ve Giyim Sektörü

Tekstil ve giyim sektörü son yıllarda gayet güçlü bir üretim kaydetmiş olmakla birlikte ihracat Çin ve Vietnam gibi düşük ücret kullanan tedarikçilerin kızıştırmakta olduğu rekabetin sonucu olarak sıkıntı içinde bulunmaktadır. 2004 yılında giyim sektörü ihracatı %12 artarak 3.1 milyar ABD $ değerine ulaşmakla birlikte 2000 yılında kaydedilen değerin altında kalmıştır. Tayland değer zincirini yukarı taşımak amacıyla Bangkok’u bölgesel bir moda merkezine dönüştürmek için teşvik girişimlerinde bulunmaktadır. Tayland Giyim Sanayicileri Derneği (TGMA) de sayısal olarak giyim sanayii üreticilerin %70’ini oluşturmakta olan KOBİ’lere rekabet güçlerinin artırılması için yardımlara karar vermiştir.

2005’in başlarında TGMA modern yönetim niteliklerinin geliştirilmesi, denizaşırı pazarların genişletilmesi ve ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenmekte olan dokumacıları bu olumsuzluklardan fazla etkilenmeyen giyim üreticileri sektörüne bağlama stratejilerini içeren Hızlı Moda programını ortaya çıkarmıştır. Rekabetçiliğin geliştirilmesine duyulan ihtiyaç son yıllarda yoğunlaşmıştır. 2004 yılı sonunda DTÖ anlaşmaları tekstil ve giyimde 1974 yılından beri devam etmekte olan kota sistemlerine son vermiştir. Artık ABD ve AB ülkelerindeki ithalatçılar ithal sınırlamaları ile kısıtlanmamakta, Çin tekstiline talep şişmekte ve daha yüksek maliyet tabanlı ve kapasite sorunları bulunan ihracatçılar sıkıntı yaşamaktadır.

 Profesyonel rehberlik ve danışmanlık hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz….

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.