Tayland Dağ Kabileleri

Tayland’da bulunan başlıca 7 dağ kabilesi

606x370

İngilizce Hill Tribe olan dağ kabilelileri tay dilinde ise Chao Khao olarak adlandırılmaktadır. Tayland da bulunan dağ kabileleri le lgli lk resmi kaynaklar 1960’lı yıllardaki resmi belgelerde rastlanmaktır

Tayland da başlıca 7 tane dağ kabilesi bulunmaktadır. Bunlar ise: Akha, Lahu ise:  Akha, Lahu, Karen, Hmong/Miao/Mong, Mian (Mien or Yao),Lisu, ve Padaung kabilelerinden oluşmaktadır. Bu ana kabilelerin kendine bağlı klanları ve alt-kabileleri de bulunmaktadır.

Farklı 7 dağ kabilesinin kendine özgü dilleri, gelenekleri, elbiseleri, yaşam şekilleri ve dini ibadetleri bulunmaktadır.

Günümüzde bu kabileler halen yaşamlarının Tayland in kuzey ve kuzeybatısında bulunan yüksek dağlarda sürdürmektedir.

Dini İnançları

Kabilelerin inanç ve dinleri farklılık göstermesinin yansıra gelen olarak: Yerli Ancestral, Animizm ve Şamanizm dinlerine dayanmaktadır.

rsz_fotorcreated-1

Ancestral İnancı

Bu inançta asıl ana unsur ölülere saygıdır.  Ölen merhumun sadece ölü bir beden olmadığının, halen yaşamına devam ettiğine, aile üyelerin gelecekte başlarına gelecek olaylara, servete, kayıplara veya diğer ailesel olaylara etkisinin halen devam edeceğine inanırlar. Bu inanış tarzı size garip gelebilir ama ilginç değildir. Günümüzde halen Katolikler tanrıyla olan bağlarını korumak için rahiplere taparlar ve onu koruyucu araç olarak kullanırlar.

 

rsz_fotorcreated1-1

Animizm İnancı

Bu inanca göre dünyada insanlara görünmeyen ruhların yaşadığına inanırlar. Bu ruhlar doğada yani ağaç gövdesinde, evde, dağda, akarsuda, nehirde veya diğer doğa varlıklarında yaşam sürdüğüne inanırlar.  Bu ruhların iyi ve kötü olarak ikiye ayrıldığına ve kötü ruhlardan korunmak için inanalar tarafından farklı koruyucu önlemlerin alınması gerektiğine inanırlar. Mesela Karen kabilesinde;  kötü ruhların tek sayılarda bulunmayacağına inanırlar bu yüzden Karen kabilelerinin evlerinin merdivenleri tek sayıyla bitmektedir.

 

rsz_fotorcreated2-1

Dil

Tepe kabilelerinin büyük bir bölümü kendi dillerini kullanmaktadır. Bunun yanında günümüzün gelişen eğitim olanakları sayesinde, yeni nesiller okullarda veya çevresindeki tay halkı sayesinde tayca konuşmaya başlamaktadır. Bunun yanında halk ise tayca ya yönelip tayca isimler kullanmaya başlamaktadır, onlar farklı olmanın onlar ile tay halkına uygulanan imkânlar arasında ayrımcılık olacağına inanarak, daha huzurlu bir hayat sürmek ve tay halkıyla aynı olanaklara sahip olmak için sosyalleşmeye önem vermektedir.

 

Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.